Regulamin

 1. Ogólne
  1. Korzystanie ze strony jest bezpłatne.
  2. Część funkcjonalności strony jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
  3. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu.
  4. Niestosowanie się do regulaminu może przyczynić się do usunięcia konta.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Administratorzy strony nie odpowiadają za:
   1. treści udostępniane przez użytkowników,
   2. skutki wejścia na konto użytkownika przez niepożądane osoby,
   3. bezprawne kopiowanie plików objętych prawem autorskim, przez osoby do tego nieuprawnione,
  2. Wszelkie sprawy dot. praw autorskich, upubliczniania nielegalnych treści można zgłaszać na e-mail info@anime-centrum.net.
 3. Rejestracja
  1. Tworzenie nowego konta polega na wypełnieniu formularza.
  2. Dane wymagane takie jak login, hasło, e-mail są wymagane do poprawnego funkcjonowania konta. Pozostałe dane podawane są dobrowolnie.
  3. Jeden użytkownik może mieć tylko jedno konto.
 4. Komentarze
  1. Zabrania się publikowania komentarzy:
   1. obrażających uczucia innych użytkowników, zawierających treści sprzeczne z prawem, wzwywających do nienawiści i propagujących przemoc,
   2. zawierających przekazy reklamowe
   3. masowych tzw. SPAM'u
  2. Treści komentarzy powinny jak najkrócej przedstawiać myśli autora.
  3. Administratorzy mają prawo usuwać nieodpowiednie komentarze.
  4. Użytkownik publikuje komentarze na własną odpowiedzialność.
 5. Kasowanie konta
  1. Obecnie użytkownik może usunąć konto kontaktując się z administracją witryny poprzez e-mail info@anime-centrum.net
 6. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wszedł w życie dnia 26 czerwca 2017 r.
  2. Administratorzy portalu zastrzegają sobie możliwość zmiany treści regulaminu gdy zaistnieje taka potrzeba.